Sunday, April 11, 2010

Ang anak ni Zeus

ni: Ian Kristofer P. Agbayani

Sa gitna ng karagatan ay natamasa ni Frigel at ang kanyang pamilya ang bagsik nito. Mga higanteng alon na pumapasok sa kanyang bangka.
Pagkatapos ng trahedya’y napansin nito ang isang malaking baul. Kinuha nito at binuksan. Mag inang sina Thera at Ian ang laman nito. Inalagaan nila si Ian dahil siya’y naulila na.
Isang araw inatake ng lamang-dagat ang bangka at nalunod sina Frigel maliban kay Ian na nakatakas sa lupit ng halimaw. Sobra ang kalungkutan ni Ian, at nalaman nito na ang pumatay sa kanila ay si Poseidon. Simula noon ay galit na siya sa mga Diyos at Diyosa.
Nahuli ng mga kawal si Ian at inilagay sa palasyo. Dahil sa laki ng kanyang katawan at alam ng hari na may abilidad ito sa pakikipaglaban, ginawa nilang isang kawal si Ian.
Habang natutulog si Ian, ay linapit siya ng isang agila na puti. Kinausap ng agila si Ian at nagpakilalang siya ang ama nito. Nagtaka si Ian dahil isang hayop ang ama niya pero ilang sandali’y naging si Zeus ito. Hindi naniwala ang anak nito at galit siya sa kanya. Naipamana kay Ian ang kapangyarihan ng kanyang ama. Umalis si Zeus at bumalik sa Olympus.
Umaga’y dumating at ipinadala ng hari ang mga kawal sa isang labanan. Pumunta si Ian at nakipaglaban. Nalaman ng mga kapwa niya kawal na siya’y anak ni Zeus dahil habang sila’y nakikipaglaban, lumabas ang kanyang malakas na kapangyarihan na siyang tumalo sa mga kalaban.
Nagtagumpay sila at naging bayani na si Ian sa kaharian. Binigyan siya ng mga espesyal na serbisyo. Simula noon ay naging tagapagtanggol na siya sa mga naaapi at namumuno sa mga labanan.
Lumipas ang panahon at unti- unting natanggap ni Ian na ang kanyang ama ay si Zeus. Pumunta siya sa Olympus at tinanggap nito ang kanyang ama. Naging makapangyarihan si Ian. Namatay si Zeus dahil sa kanyang kapatid na si Poseidon na gutom sa kapangyarihan. Naging malupit si Poseidon sa mga tao.
Iba’t- ibang mga halimaw ang ginagawa ni Poseidon at ipinapadala nito sa mga iba’t- ibang bayan para maghasik ng kasamaan. Pero hindi pumayag si Ian na mangyari ito, at tinawag siyang Almighty Ian. Siya ang tumutulong sa mga naaapi.
Hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan. Nagharap sina Poseidon at Ian at naglaban. Napatay ni Ian si Poseidon at nagbalik ang kapayapaan sa kaharian. Naging Diyos ng mga Diyos at Diyosa si Ian at naging makapangyarihan. Ipinagpatuloy nito ang hindi natapos ng kanyang ama na tungkulin sa Olympus at sa buong mundo.

16 comments: