Wednesday, April 7, 2010

Hikaw

sa panunulat ni MARK LEVI MARTIN


Sa bayan ng Kanto, may mga boyscout na nagcamping sa isang misteryosong kagubatan. Sa kagubatan na iyon ay meron daw isang kakaibang nilalang.

Isang gabi si L ay naiihi. Pumunta siya sa isang malaking puno. May sumusunod sa kanya, sinusundan siya ng kapwa boyscout. Si L ay pinagbubugbog ng mga limang boyscout hanggang siya ay namatay. At ng nalaman ng mga boyscout na namantay na ito ay nagtatakbuhan sila. Ngunit may isang nilalang na humila sa bangkay ni L. Dinala niya ito sa isang kuweba. Kinagat niya ang likod ni L, at makalipas ang ilang oras biglang nabuhay si L.

L: Sino ka? Nasaan ako? Anong nangyari sakin?
Echo: Huwag kang matakot. Ako si Echo, isa sa mga diyos at diyosa na gumagabay at tumutulong sa mga nilalang. Ikaw ay pinagbubugbog ng iyong kapwa boyscout hanggang ikaw ay namatay.
L: Salamat! Pero kailangan ko nang umuwi sa amin. Baka hinahanap na ko ng mga magulang ko.

Aalis na sana si L ngunit sumakit ang kanyang katawan.

Echo: Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Hindi pa naghihilom ang mga sugat at pasa mo. Kailangan mo munang magpahinga.

Kinaumagahan nagising si L.

L:hindi ko man lang nailigtas ang sarili ko sa mga boyscout na iyon. Kung meron lang sana akong kapangyarihan.

Narinig ni Echo ang sinabi ni L. tinanggal niya ang kanyang kakaibang hikaw. Ibinigay niya ang hikaw kay L.

Echo: Tanggapin mo ang mga hikaw na ito.
L: Para saan ito?
Echo: Ito ang kakaibang hikaw na nanggaling pa sa Olympus. Kapag sinuot mo ito, pwede kang maging isang beast o halimaw. Pwede ka ring maging ibat ibang hayop at hindi ka pa tinatablan ng kahit anong armas.

Si L ay bumalik sa kanilang tahanan ngunit may mga armadong lalaki. Kaagad-agad siyang pumunta sa loob ng bahay at nakita niya ang kanyang mga magulang na nakahandusay sa sahig.

L: Inay!!! Itay!!! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa aking mga magulang.

Pinagpapatay niya ang mga armadong lalaki. Binaril ng isa si L ngunit wala siyang natamong sugat. Makalipas ang ilang taon. Napag-isip-isip ni L na magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga naaapi at nangangailangan ng tulong.
Isang araw habang nagmamasid si L sa tuktuk ng puno, may isang babae na tumatakbo at siya ay gustong gahasain ng mga lalaki. Kaagad na tinulungan ni L ang babae.

L: Bitiwan niyo siya.
Mga lalaki: Bakit sino ka ba? Super hero ka? Hahaha. Hangal ka.

Pinagbubugbog nila si L.

L: Iyan lang ba ang kaya niyo? Ngayon ako naman.

Sinuntok niya ang mga ito at iginapos niya ang mga ito. At saktung-sakto na may nagrorondang pulis.

Tinanong ng mga pulis kung ano ang kanyang pangalan.

L: Ako si L, ang magtatanggol sa mga nangangailangan ng tulong ditto sa Kanto.

Makalipas ang ilang araw, nakita ni L yung babaeng iniligtas niya noon. Gusto niyang lapitan ito ngunit natatakot siya. Pinuntahan kaagad niya si Echo upang magpatulong at tinanong niya na,

L: Paano ba umibig? Pwede bang tulungan mo ako na mapaibig yung babaeng maganda na nakita ko sa parke?

Echo: Hahaha! Iyan lang ba? Meron akong kaibigang diyos na may kakayahang nakakapag paibig. Kupido, halika rito kaibigan. Gusto sanang magpatulong itong kaibigan ko. Matutulungan mo ba siya?

Kupido: Ahaha! Oo naman aking kaibigan. L tara na aking kaibigan. Ituro mo lang saakin kung nasaan siya.

Pumunta sila sa parke at nang nakita na nila ito ay kaagad-agad na itinutok ni Kupido ang kanyang pana at nang malapit na si L sa babae ay binato ni Kupido yung babae. At doon, hindi pa nakalalapit si L sa babae ay biglang niyakap na ng babae si L. tumalab ang kapangyarihan ni Kupido sa babae. Kinilala nila ang isat isa at ang pangalan ng babae ay Dorothea. Nagpapasalamat siya sa tulong ni Kupido at Echo.

No comments:

Post a Comment